PICKjePLEK editie 8

PICKjePLEK

In deze tijdgeest van het square feet gardenen, de gezamenlijke buurtmoestuin en het stadslandbouwen startten Nanine Carree en ik twee jaar geleden samen PICKjePLEK op: het urban picknick event waarbij de rafelrandjes en braakliggende stukken stad tijdelijk onderwerp van aandacht worden met behulp van een los-vaste groep van picknickende mensen. Het idee hadden we opgedaan tijdens …